KURUMSAL

HAKKIMIZDA

2011 yılında kurulan AIRTEST Validasyon ve Ölçüm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, muayene faaliyetlerinde uluslararası geçerli yöntemlerin uygulanması ve muayene hizmetlerinin güvenilirliğinin sağlanması ve performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak 2019 yılında Kalite Yönetim Sistemini TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardına göre uygulamaya koymuştur.
TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardında belirtilen tüm istekleri karşılamak amacıyla, muayene faaliyetleri için prosedürler oluşturarak dokümante etmiştir. Ve TÜRKAK tarından gerçekleştirilen denetimler neticesinde 18.11.2021 tarihinde AB-0624-M Numarası ile Uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak Akreditasyon Sertifikasını Almıştır. Böylelikle kaliteli, hızlı, güvenilir analiz sonuçları üreterek müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanmıştır.

Muayene Kuruluşumuz, hizmet kapsamındaki analizler için bilimsel temellere dayalı, önyargısız, hatasız, profesyonel ve standartlara uygun bir çalışma metodu uygulamaktadır.
Akreditasyon süreci ile hizmet kalitemizin artırılması, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti sürekli göz önünde tutulmuştur. Bu sayede kalitemiz ölçülebilir hale gelmiş olup somut kararların alınmasında veri olarak kullanılmaktadır.
AIRTEST çalışanlarının belirlenen çalışma prensiplerine uygun çalışabilmeleri için; tüm çalışanlarımızın katılımına ve takım çalışmasına önem veriyor, profesyonel ve kişisel yeteneklerinin gelişmesi için onlara her türlü desteğin verileceğini de taahhüt ediyoruz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

AIRTEST Validasyon ve Ölçüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olarak kalite politikamız; muayene hizmetlerini, iyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, sürekli eğitilen, becerisi geliştirilen ve yetkinliği sağlanmış uzman personeli ve teknolojinin gelişmesi sonucu ihtiyaç haline gelen değişimlere kaynakların sağlanması kabiliyeti ile hızlı şekilde cevap vererek ve kaliteyi en üst seviyede tutmaktadır.
Muayene hizmetlerinde Ulusal/Uluslararası ve/veya Güvenilir Kuruluşlar tarafından yayınlanmış muayene metotları kullanılmakta olup, muayene metotlarında değişiklikler yapılması durumunda geçerli kılma çalışmaları yapılmaktadır. Muayene cihazlarının ve referans standartların SI birim sistemine göre izlenebilirliği teminin edilerek, ölçümlerin güvenilirliği ve yeterliliği sürekli şekilde sağlanmaktadır.

Bu amaçla, AIRTEST’te TS EN ISO/IEC 17020:2012’ye uygun bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm AIRTEST personelinin bu dokümanları öğrenmeleri ve test çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite Muayene Kuruluşumuzun temel ilkeleridir. Bu kapsamda müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikâyetlerinin önlenmesi, müşteri beklentilerinin karşılanması ve dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmaları yapılmaktır.

AIRTEST Validasyon ve Ölçüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Üst Yönetimi olarak; Kalite Yönetim Sistemini tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardı, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.